Skip to content

Garanti

Kvalitetspolicy

Advance Tech Repair står för kvalitet och strävar efter att vara ledande inom reparationer av elektroniska enheter (mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer, spelkonsoler och TV).

– Våra reparationer utförs professionellt.
– Våra reparationer görs med originaldelar eller delar av motsvarande kvalitet.
– Alla våra reparationer uppfyller kraven från kunder och myndigheter.
– Målet är felfria expressreparationer.
– Vi utvecklas ständigt inom reparation, mottagning, hantering och service
– Långsiktigt samarbete med kunder
– Öppen och ärlig kommunikation i alla frågor

Advance Tech Repair ger 12 månaders garanti på de flesta av våra reparationer enligt föreskrifterna.

1. Garanti – Reparationer

Advance Tech Repair-garanti på utförda reparationsenheter inkluderar:
– Funktionsgaranti: funktionen hos reservdelar som byts ut vid service ska vara intakt vid normal hantering under garanti-tiden.
– Garanti för professionellt arbete: Advance Tech Repair ansvarar för att alla tjänster utförs korrekt i enlighet med elektronikreparationsstandarder.
– Monteringsgaranti: Advance Tech Repair ansvarar för att reservdelar som byts ut under service monteras korrekt för att korrekt fullgöra sin funktion.

I händelse av ett garantianspråk kommer Advance Tech Repair att om möjligt utföra ytterligare reparationer för att åtgärda problemet. I annat fall kommer Advance Tech Repair att erbjuda en återbetalning/kredit för hela reparationsbeloppet exklusive diagnostikavgiften.

Följande täcks inte av garantin:
– Skador orsakade av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, kontakt med vätska eller annan yttre orsak (t.ex. om telefonen tappats)
– Skador orsakade av annan reparationsverkstad än Advance Tech Repair.
– Andra skador som uppstått på din enhet om kunden inte lämnat tillbaka enheten inom rimlig tid med garantiskador (t.ex. om skärmen har lossnat i limningen och andra delar har skadats).

2. Garanti – Begagnat

Advance Tech Repair ger en garanti på upp till 12 månader för alla telefoner, batterier för bärbara datorer. Alla produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen. Advance Tech Repairs giltighetstid på garantin är 12 månader, räknat från inköpsdatumet.

Garantin täcker:
– Snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/enheten startar vi underhållsprocessen inom 24 timmar.
– Gratis bedömning av skadestånd.
– Alla våra kunder får en kostnadsfri skadebedömning på den reparerade varan oavsett om enheten i fråga omfattas av garanti eller inte.
– Ovanstående garanti gäller inte om försämringen av sannolika själ beror på en olycka eller jämförbar händelse, försummelse, onormal användning eller något liknande förhållande från köparens sida. Se konsumentskyddslagen 21 §

Följande täcks inte av garantin:
– Försummelse eller fysisk skada, såsom sprickor, böjd telefon eller andra skador/fel på grund av felaktig användning (t.ex. att enheten tappats)
– Normalt batterislitage
– Fuktskador
– Virus eller liknande
– Om din enhet har öppnats av en annan reparatör eller av dig själv
– Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsliga
– Andra ekonomiska skador, såsom förlorade datafiler.
– Glömt Apple-ID/Google-konto eller lösenord

Har du en skada på din reparerade enhet som inte täcks av garantin?
Advance Tech Repair ger 30 % rabatt i de fall din enhet har skadats under din garantiperiod. Till exempel om du tappat din redan reparerade telefon så skärmen gått sönder.

För övriga frågor är du välkommen att besöka oss i butiken eller kontakta oss på info@Advance-tech-repair.se